HLÁŠENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI PRO ŽIVOTNÍ A ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ

Většina tuzemských pojišťoven nabízí on-line formu hlášení, avšak stále se najdou pojišťovny, které chtějí hlášení papírovou formou, a proto Vám přikládám odkazy i na tyto pojišťovny.


ON-LINE HLÁŠENÍ

DOTAZNÍKY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ


Peníze jsou prostředkem svobody a svoboda, ta nám je hodně blízká