2. díl investičního seriálu

10.06.2017

Akciový, dluhopisový, nemovitostní, nebo jaký typ podílového fondu vyhovuje právě mně?

Často se u klientů setkávám se situací, že netuší, jaká podkladová aktiva zvolit. Proto je zde pro Vás tento další díl, abyste získali povědomí o tom, jaké možnosti existují. Prvním krokem při výběru podílového fondu do portfolia, je výběr fondu na základě podkladového aktiva. Další kroky pro sestavení svého portfolia budou uvedeny v dalších dílech.

Fondy akciové

Investiční horizont: všude je uváděno min. 5 let, ale já akciové fondy využívám při investičním horizontu v délce min. 8-10 let.

Riziko: záleží na typu akcií a na regionálním zaměření daných akcií (inv. riziko 5-6-7)

Likvidita: vysoká

Výnos: 6 - 9 % p.a.

Fondy dluhopisové

Investiční horizont: min. 2 roky

Riziko: záleží na typu dluhopisu a na regionálním zaměření daných dluhopisů (inv. riziko 2-3-4)

Likvidita: vysoká

Výnos: 4 - 6 % p.a.

Fondy smíšené

Investiční horizont: min. 3 roky

Riziko: záleží na složení smíšeného fondu a na poměru podkladových aktiv

Likvidita: vysoká

Výnos: 4 - 7 % p.a.

Fondy peněžního trhu

Investiční horizont: min. 6 měsíců

Riziko: nejnižší

Likvidita: vysoká

Výnos: max. do 2 % (v dnešních podmínkách spíše záporný výnos)

Fondy fondů

Investiční horizont: min. 5 let

Riziko: opět záleží na složení fondu

Likvidita: vysoká

Výnos: 3 - 7 % p.a.

Fondy životního cyklu

Investiční horizont: záleží na strategii

Riziko: záleží na strategii

Likvidita: vysoká

Výnos: 3 - 7 % p.a.

*fondy životního cyklu jsou vytvořené, tak aby se výnosy tzv. zamykali a ke konci investičního horizontu nepoklesly. Jeví se to jako rozumná volba, ale v dalších dílech si řekneme, proč tomu tak není.

Fondy indexové

Fondy indexové jsou tzv. fondy pasivní a jsou velice podobné, někdy úplně stejné jako ETF obchodované na burze. Opět v dalších dílech si řekneme více.

Fondy nemovitostní

Je veliký rozdíl mezi nemovitostním fondem a mezi nemovitostním fondem. Některé fondy v sobě drží fyzicky nemovitosti a ostatní fondy nakupují akcie nemovitostních firem a následně je z toho fond akciový. Opět vše si povíme v dalších dílech

V tomto článku jsme si jen jednoduše rozdělili fondy podle typu podkladového aktiva. Příště se můžete těšit na speciální díl, připravím si pro Vás rozbor aktuálně zajímavého podílového fondu, a po speciálním díle budeme pokračovat opět dělením podílových fondů, ale tentokrát podle odlišných kritérií. Po všech děleních bude následovat podrobné rozebrání jednotlivých typu podílových fondů.

Petr Němec


Slovník: KIID

27.11.2022

KIID je cizí zkratka pro "Sdělení klíčových informací investorům". KIID má standardizovanou podobu a musí ho vydávat každý fond. KIID je často neměnný delší dobu, jelikož v něm nenajdete konkrétní specifika fondu, která se v čase mění.

Factsheet je dokument, který by měl prostudovat každý investor při investici do podílového fondu či ETF. Každý fond vydává svůj factsheet (infolist/měsíční zpráva portfolio manažera). Dokument je každý měsíc aktualizován a výnosy na dokumentu jsou vždy už zastaralé, proto výnosy uvedené v tomto dokumentu berte jen orientačně.

Slovník: TER

23.10.2022

TER je jedním z významných ukazatelů při investování do otevřených podílových fondů. Ukazuje nám celkovou roční nákladovost fondu v procentech.