2. díl investičního seriálu

10.06.2017

Akciový, dluhopisový, nemovitostní, nebo jaký typ podílového fondu vyhovuje právě mně?

Často se u klientů setkávám se situací, že netuší, jaká podkladová aktiva zvolit. Proto je zde pro Vás tento další díl, abyste získali povědomí o tom, jaké možnosti existují. Prvním krokem při výběru podílového fondu do portfolia, je výběr fondu na základě podkladového aktiva. Další kroky pro sestavení svého portfolia budou uvedeny v dalších dílech.

Fondy akciové

Investiční horizont: všude je uváděno min. 5 let, ale já akciové fondy využívám při investičním horizontu v délce min. 8-10 let.

Riziko: záleží na typu akcií a na regionálním zaměření daných akcií (inv. riziko 5-6-7)

Likvidita: vysoká

Výnos: 6 - 9 % p.a.

Fondy dluhopisové

Investiční horizont: min. 2 roky

Riziko: záleží na typu dluhopisu a na regionálním zaměření daných dluhopisů (inv. riziko 2-3-4)

Likvidita: vysoká

Výnos: 4 - 6 % p.a.

Fondy smíšené

Investiční horizont: min. 3 roky

Riziko: záleží na složení smíšeného fondu a na poměru podkladových aktiv

Likvidita: vysoká

Výnos: 4 - 7 % p.a.

Fondy peněžního trhu

Investiční horizont: min. 6 měsíců

Riziko: nejnižší

Likvidita: vysoká

Výnos: max. do 2 % (v dnešních podmínkách spíše záporný výnos)

Fondy fondů

Investiční horizont: min. 5 let

Riziko: opět záleží na složení fondu

Likvidita: vysoká

Výnos: 3 - 7 % p.a.

Fondy životního cyklu

Investiční horizont: záleží na strategii

Riziko: záleží na strategii

Likvidita: vysoká

Výnos: 3 - 7 % p.a.

*fondy životního cyklu jsou vytvořené, tak aby se výnosy tzv. zamykali a ke konci investičního horizontu nepoklesly. Jeví se to jako rozumná volba, ale v dalších dílech si řekneme, proč tomu tak není.

Fondy indexové

Fondy indexové jsou tzv. fondy pasivní a jsou velice podobné, někdy úplně stejné jako ETF obchodované na burze. Opět v dalších dílech si řekneme více.

Fondy nemovitostní

Je veliký rozdíl mezi nemovitostním fondem a mezi nemovitostním fondem. Některé fondy v sobě drží fyzicky nemovitosti a ostatní fondy nakupují akcie nemovitostních firem a následně je z toho fond akciový. Opět vše si povíme v dalších dílech

V tomto článku jsme si jen jednoduše rozdělili fondy podle typu podkladového aktiva. Příště se můžete těšit na speciální díl, připravím si pro Vás rozbor aktuálně zajímavého podílového fondu, a po speciálním díle budeme pokračovat opět dělením podílových fondů, ale tentokrát podle odlišných kritérií. Po všech děleních bude následovat podrobné rozebrání jednotlivých typu podílových fondů.

Petr Němec


Likvidita říká, jak rychle jsme schopni investici přeměnit na vlastní kapitál - finance k další spotřebě. Jinak řečeno, jak rychle získáme finance z investice zpět.

Jednoduše řečeno se pojmem volatilita označuje kolísavost daného investičního nástroje. Obecně lze říci, že volatilita je u pravidelné investice přítelem investora.

Je to dluhový cenný papír, jehož emitent má vůči investorovi závazek vrátit vypůjčený kapitál.