Analýza fondu: Templeton K2 Alternative Strategies

19.09.2017

Otevřený podílový fond Templeton K2 Alternative Strategies má speciální a vyhraněnou strategii. Jak tento hedge fond investuje peníze klientů? A s jakými náklady?

Fond Templeton K2 Alternative Strategies byl založen v roce 2014, ale v zajištěné třídě do českých korun byl vytvořen až v roce 2015. Fond je nastaven velice flexibilně. Fond využívá hedge strategie z důvodů dostatečné diverzifikace, nových zdrojů výnosů pro tradiční akciová a dluhopisová portfolia a potenciálu pro zlepšení riziko-výnosového profilu.

Fond obsahuje čtyři typy hedge strategií, podle kterých do svého portfolia vybírá cenné papíry:

  1. Dlouhé, krátké pozice v akciích - otevírá dlouhé (nákup) a krátké (prodej) pozice v akciích a indexech
  2. Relativní hodnota - snaha profitovat na cenové neefektivitě, konkrétně hledání podhodnocených a nadhodnocených cenných papírů
  3. Událostmi řízený - investuje do cenných papírů společností, které procházejí změnami (nový management, nový druh výrobku, nové procesy...)
  4. Globální makro - soustředí se na makroekonomické příležitosti - vývoj HDP, inflace atd.

První výhodu tohoto fondu vidím v tom, že nemá pevně stanovené, podle čeho se má řídit, ale může reagovat na veškeré změny. Jako přidanou hodnotu fondu vnímám, že nemá vyhraněná aktiva, do kterých může investovat, takže se může stát, že vše bude v dluhopisech, nebo v akciích. Vše závisí na vývoji na trhu.

Tabulka 1: Základní údaje

Poměr rizika a výnosu = 3 
TER = 2,75% 
ISIN LU1212701889 
Investiční styl: Alternativní 
Standardní odchylka: 1,7% 

Při tvorbě tohoto fondu společnost Franklin Templeton vyhledala odborné poradce ze společnosti K2 Advisors, aby pomohli vytvořit Templeton K2 Alternative Strategies Fund. Společnost K2 Advisors je organizací s 20letými zkušenostmi, která se zaměřuje výhradně na investice do hedgeových fondů. Během své historie se K2 stala jedním z největších poradců svého druhu.

Portfolio manažery fondu jsou:

  1. David C. Saunders - zakládající výkonný ředitel - 32 let zkušeností
  2. Brooks Ritchey - senior výkonný ředitel - 31 let zkušeností
  3. Robert Christian - Senior výkonný ředitel - 25 let zkušeností

Tabulka 2: Výkonnost Templeton K2 Alternative Strategies

Investováno v USD: 3,27 % p.a. od založení 
Investováno v CZK: -0,29 % p.a. od založení 
Investováno v EUR: 2,35 % p.a. od založení 

Graf 1: Vývoj hodnoty podílového listu


Fond K2 dokáže profitovat i na klesajícím trhu, a proto ho vnímám jako fond pro diverzifikaci rizika a lepší vstřebání propadů, které se na trhy s největší pravděpodobností řítí.

I takto mohou vypadat vaše finance po 10 letech, výnos dosažen a inflace překonána

Tabulka 3: Alokace podle strategií (% investovaného kapitálu)

Dlouhé, krátké pozice v akciích: 33,35 
Vyvolaný (způsobený) událostmi: 16,48 
Relativní hodnota: 36,51 
Globální makro: 13,66 

Celková nákladovost fondu se pohybuje na úrovni 2,75 % p.a., protože fond je řízen aktivně. Ke svému porovnání nepoužívá žádný index ani benchmark. 


Investiční poradenství je služba poskytovaná finančními poradci nebo investičními manažery, kteří pomáhají klientům spravovat a investovat své peníze tak, aby dosáhli svých finančních cílů. Tito poradci mohou pracovat pro finanční instituce, nebo mohou být nezávislí poradci. Investiční poradenství je specifická činnost, která podpisem teprve začíná...

Fondy kvalifikovaných investorů (FKI) jsou investiční nástroje, které jsou určeny pro zkušené investory s větším kapitálem. Tyto fondy nabízejí přístup k investicím, které nejsou dostupné běžným investorům. FKI mohou investovat do širší škály investičních instrumentů oproti běžným fondům, které mají svázané ruky. Fondy FKI jsou dostupné od 1 mil....

Blue chips akcie jsou akcie společností s dlouhodobou a zavedenou historií na finančním trhu. Tyto společnosti mají obvykle vysokou tržní hodnotu, jsou stabilní a mají silné zázemí a konkurenční výhody ve svém odvětví. Blue chips akcie jsou často považovány za lídry na trhu a mají významný vliv na ekonomiku a indexy.