INVESTIČNÍ TIP #1

26.02.2023

Pokud se považujete za konzervativního investora, který nechce nést vysoké riziko kolísání investice či ztráty významné výše kapitálu, tak se nyní na trzích začínají objevovat zajímavé investiční příležitosti v oblasti státních či korporátních dluhopisů. Ideálním nástrojem může být široce diverzifikovaný ETF/pasivně řízený fond či otevřený podílový fond.

Tento jev vzniká aktuální situací, kdy centrální banky (FED, ECB, ČNB ...) zvedají úrokové sazby a tím pádem se zvyšuje aktuální kupón (výnos-úrok) na nově emitovaných dluhopisech.

V momentě, kdy se růst úrokových sazeb pozastaví a začne následné snižování sazeb, tak dluhopisy vydané dnes s vysokým kupónem, z období vysokých sazeb, porostou na své tržní ceně (bude o ně větší zájem) a tím pádem poroste investorovi výnos. (výnos plyne z "úroku" a z prodeje za tržní cenu, která musí být vyšší než nominální hodnota)

Vyhnul bych se HIGH YIELD dluhopisům, jelikož se jedná o vysoce rizikové dluhopisy, které jsou většinou korporátními dluhopisy a je zde větší pravděpodobnost nesplácenlivosti emitentem a to následně významně sníží výnos portfolia. HIGH YIELD dluhopisy se často řadí do spekulativního pásma. Při výběru fondu nebo daného instrumentu si vždy prověřte jaké hodnocení daný instrument má (hodnocení většinou vpadá v tomto formátu: AA+, Aaa, atd...).

V dnešní době kdy ve světě vrcholí inflace, stále máme vysoké úrokové sazby a významně se snižuje poptávka po službách a výrobcích, může být investice do dluhopisů, které jsou označené jako "spekulativní stupeň", velice riziková.

Tuto investiční příležitost vnímám jako zajímavou pro následující 3-4 roky, kde by výnos mohl dosáhnout zajímavého zhodnocení, ovšem pokud máte delší investiční horizont 7 let a více, tak bych se určitě ubíral cestou akciových investic. Proč?

Je to jednoznačné, z historie víme, že snižování úrokových sazeb je voda na mlýn pro akciové tituly a zvlášť pro ty růstové (např. technologické), proto osobně aktuálně pro delší investiční horizont preferuji nákup akciových pozic, protože z dlouhodobějšího pohledu je zde lepší poměr riziko/výnos.

Důležité je nečekat až se sazby sníží, protože v tento moment už bude tento krok trhem oceněn. Zde platí poučka "kdo je připraven, není překvapen". 

Negativum této příležitosti spočívá v tom, že nikdo z nás nedokáže přesně určit kdy je konec zvyšování sazeb a kdy je začátek snižování sazeb. Proto může nastat situace, že vaše investice bude klesat z důvodu následného zvýšení sazeb, ale v tento moment doporučuji investici stále držel a čekat na budoucí snižování sazeb.

Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování kalkulací a tvorbě textů autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů.

Nebo mi zde zanechte kontakt a ozvu se vám ...Další články z mé dílny

Investiční poradenství je služba poskytovaná finančními poradci nebo investičními manažery, kteří pomáhají klientům spravovat a investovat své peníze tak, aby dosáhli svých finančních cílů. Tito poradci mohou pracovat pro finanční instituce, nebo mohou být nezávislí poradci. Investiční poradenství je specifická činnost, která podpisem teprve začíná...

Fondy kvalifikovaných investorů (FKI) jsou investiční nástroje, které jsou určeny pro zkušené investory s větším kapitálem. Tyto fondy nabízejí přístup k investicím, které nejsou dostupné běžným investorům. FKI mohou investovat do širší škály investičních instrumentů oproti běžným fondům, které mají svázané ruky. Fondy FKI jsou dostupné od 1 mil....

Blue chips akcie jsou akcie společností s dlouhodobou a zavedenou historií na finančním trhu. Tyto společnosti mají obvykle vysokou tržní hodnotu, jsou stabilní a mají silné zázemí a konkurenční výhody ve svém odvětví. Blue chips akcie jsou často považovány za lídry na trhu a mají významný vliv na ekonomiku a indexy.