Pozor na přepojištění životního pojištění!

03.08.2017

Přepojišťování, vypovídání a stále často omývané spojení "to musíme vypovědět". Na co se soustředit u životního pojištění a co sledovat u poradce, který vám chce vypovědět smlouvu?

Důležitá není cena ani pojistné částky, důležité je to, co se skrývá za pojistnou částkou a za konečnou cenou. Sám z vlastní praxe se setkávám s klienty, kteří ani nevědí co mají pojištěné či proč to mají pojištěné.

Nejdůležitější vnitřní prvky životního a úrazového pojištění

Výluky

Výluky jsou ve vnitřních podmínkách každého pojištění. Některé pojišťovny neplní v případě nemoci, smrti či invalidity, když za vznikem stála vrozená vada. Většina pojišťoven neplní ani následky či stejné onemocnění, které vzniklo před počátek vzniku pojištění. Další důležité výluky jsou při těhotenství.

Vaše první otázka na vašeho poradce či zprostředkovatele by měla být na výluky. Zjistíte, jak se poradce zachová a jestli to vůbec ví. Doporučuji projít toto téma podrobně. Opravdu nezáleží jen na ceně, ale na výlukách.

Mezi pojišťovny s nižšími výlukami patří UNIQA, Česká podnikatelská pojišťovna (ČPP) či Pojišťovna České spořitelny (PČS), ale vše záleží na požadavcích a na vaší aktuální situaci.

Doba pojištění

Doba pojištění určuje, do kolika let jsme pojištění. Proč je lepší být pojištěn na co nejdelší dobu? Aktuálně jste zdrávi a bez zdravotních komplikací, takže jste pro pojišťovnu méně rizikoví. Jste také mladší, takže cenové sazby jsou pro vás nižší.

V případě, že se vám během pojištění stane dvakrát stejná zlomenina, tak vám pojišťovna bude plnit oba dva případy. Když byste mezi tím přešli k jiné pojišťovně, tak to bude pro vás dražší a další zlomeninu na stejném místě už plnit nebude.

Takže 1. důvod je možná nižší cena a 2. důvod je nevkládání už proběhlých pojistných událostí do výluk. Hodně poradců či pojišťovacích zprostředkovatelů bohužel táhne klienty do nových pojištění bez ohledu na jejich aktuální stav.

Důležitá je délka trvání jednotlivých připojištění. Invalidita bývá většinou do 65 let, ale např. pojišťovna ČPP ji umí i do 70 let. Úrazové složky většinou bývají do 75 let, ale často u klientů vidím pojištění jen do 50 let. Čtěte pořádně co máte v smlouvě, nenechte se zmást vysokými pojistnými částkami.

Čekací lhůty

Málokdy se mi stalo, že by klienti dokázali vysvětlit čekací lhůty u svých stávajících pojištění. Jejich zprostředkovatel se jim o tom ani nezmínil. Já toto uvádím pokaždé.

Čekací lhůta je doba, po které začne platit dané připojištění. Invalidita má zpravidla čekací lhůtu 2 roky a závažná onemocnění 3 měsíce. V případě, že něco nastane během této čekací lhůty, tak pojišťovna neplní ani halíř. Některé pojišťovny dokáží převzít čekací lhůtu už z minulého pojištění. Ptejte se na toto svého poradce, a pokud vám to neřekne sám, tak s vámi nejedná fér.

Investiční složka

Investujte, spořte a ukládejte finance přes produkty k tomu určené a v pojištění se pouze pojistěte. Když spoříte do pojistky, tak platíte poplatek pojišťovně a investičnímu fondu, finance můžete vytáhnout nejdříve po 5 letech, a to tam máte almužnu. Naopak přímo z podílového fondu peníze můžete vytáhnout okamžitě a bez poplatků.

Pojišťovny navíc často nezařazují do své nabídky fondy, které vydělávají, ale fondy, které jim na oplátku nabídnou největší protihodnotu. Takže, když vám prodejce bude chtít vnutit spoření do pojištění, tak řekněte rázně ne a odejděte, protože nejedná ve vašem zájmu.

Nejdůležitější připojištění životního pojištění

Invalidita - představte si případ, že se stanete invalidním. Klesne vám příjem, zvýší se vám závazky. Jak to nahradit? Od tohoto má sloužit připojištění na invaliditu. Dejte si u svých poradců pozor, na co se invalidita vztahuje. Vždy dbejte, aby tam byla kombinace klesající a konstantní pojistné částky, aby byl připojištěn 1., 2. i 3. stupeň, a hlavně aby byla pojištěna invalidita nemocí i úrazem!

Pozor u invalidity na výluky - častá výluka je u F diagnóz. To jsou diagnózy mentální poruchy a jsou ve 3. stupni.

Smrt - pozor, smrt není to stejné, co smrt úrazem! Smrt úrazem si nenechte pojistit, v následku úrazu zemře jen 5 % pojištěných. Základní smrt je plněna jak při úrazu, tak i při nemoci. Opět doporučuji kombinaci klesající i konstantní pojistné částky. Pojištění smrti má pokrýt jednonásobek ročního příjmu a doplacení veškerých závazků.

Často u klientů ve smlouvách nacházím v 60 letech snížení pojistné částky u smrti na 10 000 Kč, často klienti bývají pojištěni pouze do 50 - 60 let věku. Pojištění invalidity pouze na 3. a 4. stupeň. To nejsou v hodně nastavené pojistné smlouvy. Čtěte pozorně a ptejte se svého poradce na vše.


Investiční poradenství je služba poskytovaná finančními poradci nebo investičními manažery, kteří pomáhají klientům spravovat a investovat své peníze tak, aby dosáhli svých finančních cílů. Tito poradci mohou pracovat pro finanční instituce, nebo mohou být nezávislí poradci. Investiční poradenství je specifická činnost, která podpisem teprve začíná...

Fondy kvalifikovaných investorů (FKI) jsou investiční nástroje, které jsou určeny pro zkušené investory s větším kapitálem. Tyto fondy nabízejí přístup k investicím, které nejsou dostupné běžným investorům. FKI mohou investovat do širší škály investičních instrumentů oproti běžným fondům, které mají svázané ruky. Fondy FKI jsou dostupné od 1 mil....

Blue chips akcie jsou akcie společností s dlouhodobou a zavedenou historií na finančním trhu. Tyto společnosti mají obvykle vysokou tržní hodnotu, jsou stabilní a mají silné zázemí a konkurenční výhody ve svém odvětví. Blue chips akcie jsou často považovány za lídry na trhu a mají významný vliv na ekonomiku a indexy.