Slovník: Benchmark

09.10.2022

Co ? 

Pod pojmem benchmark si představte jakýsi index, který je blízko či totožný s investiční strategií daného otevřeného podílového fondu (region, třída aktiv, sektor).

Když budu investovat do USA akcií, mohu jako benchmark využít index S&P 500, Wilshire 5000 či MSCI North America index.

Pomocí benchmarku se fond srovnává ve své výkonnosti s trhem.

Jak ?

Pokud investuji prostřednictvím otevřeného podílového fondu, měl bych po manažerovi fondu chtít, aby dlouhodobě dokázal benchmark porazit, jelikož si ho platím.

TIP: 

Ukazatel, který vám ukáže, zda si portfoliomanažer vede lépe oproti benchmarku či trhu, se jmenuje Alfa. Také můžete využít ukazatel Information ratio. Tyto údaje vyčtete z factsheetu daného fondu.Další články z mé dílny

KIID je cizí zkratka pro "Sdělení klíčových informací investorům". KIID má standardizovanou podobu a musí ho vydávat každý fond. KIID je často neměnný delší dobu, jelikož v něm nenajdete konkrétní specifika fondu, která se v čase mění.

Factsheet je dokument, který by měl prostudovat každý investor při investici do podílového fondu či ETF. Každý fond vydává svůj factsheet (infolist/měsíční zpráva portfolio manažera). Dokument je každý měsíc aktualizován a výnosy na dokumentu jsou vždy už zastaralé, proto výnosy uvedené v tomto dokumentu berte jen orientačně.

TER je jedním z významných ukazatelů při investování do otevřených podílových fondů. Ukazuje nám celkovou roční nákladovost fondu v procentech.