Slovník: Dluhopis

06.06.2022

Co ? 

Je to dluhový cenný papír, jehož emitent má vůči investorovi závazek vrátit vypůjčený kapitál.

Dluhopisů máme několik druhů, např. konvertibilní, zero bond atd. Základní typ dluhopisu vám ale na pravidelné bázi (měsíční, kvartální, pololetní či roční) vyplácí předem stanovený kupón.

S dluhopisem se pojí zásadní riziko, tzv. kreditní riziko, které říká, že investor může přijít o veškerý vložený kapitál v případě, že emitent dluhopisu nebude schopen dostát svým závazkům. Proto při výběru a nákupu dluhopisů dávejte pozor na kvalitu emitenta a vždy si ho prověřte.

Dluhopisy můžeme dělit na korporátní a státní.

Jak ?

Dluhopis by měl být doplňkem portfolia. Určitě by to neměl být jediný investiční nástroj v portfoliu. Doporučujeme, aby klienti měli v dluhopisu od jednoho emitenta max. 10 % celkového investovaného kapitálu.

TIP: 

Pokud chcete mít při výběru emitenta jistotu a rozpoznat kvalitního emitenta od nekvalitního, doporučujeme využívat k hodnocení metodiku MF ČR - tzv. scorecard dluhopisu.


Zanechte mi vás email a zašlu vám metodiku hodnocení emitenta dluhopisu, ať při investování neuděláte botu


Další články z mé dílny

Likvidita říká, jak rychle jsme schopni investici přeměnit na vlastní kapitál - finance k další spotřebě. Jinak řečeno, jak rychle získáme finance z investice zpět.

Jednoduše řečeno se pojmem volatilita označuje kolísavost daného investičního nástroje. Obecně lze říci, že volatilita je u pravidelné investice přítelem investora.

Je to dluhový cenný papír, jehož emitent má vůči investorovi závazek vrátit vypůjčený kapitál.