Slovník: Nasdaq Composite Index

28.05.2022

Co ? 

Jedná se o akciový index společností kotovaných na burze NASDAQ (více než 3 000 společností). Burza NASDAQ sídlí v New Yorku. V indexu se nachází i společnosti, které jsou z VB, Irska či Kajmanských ostrovů.

Jak ?

Index Nasdaq composite můžete využít jako benchmark pro technologické akcie, jelikož většina akcií obsažených v tomto indexu je z technologického sektoru. Užším indexem je Nasdaq 100

TIP: 

Když investujete do aktivně řízených fondů, tak doporučuji každý fond porovnávat právě s nějakým kompetentním indexem (benchmark), abyste měli srovnání jak se daří danému portfolio manažerovi oproti trhu. Při aktivní správě bych chtěl, aby fond s aktivní správou překonával trh ve výkonnosti a nejlépe při nižší volatilitě, avšak tato kombinace není častokrát k vidění.


Další články z mé dílny

Každý z nás má jiné startovací a životní podmínky, ale i přesto téma renty řeším s každým z mých klientů. Stát se rentiérem může úplně každý, jen je potřeba nad tímto cílem uvažovat už v nižším věku, jelikož díky této zodpovědnosti si dokážete vybudovat vyšší majetek a tím si zajistit i vyšší rentu. Někdo si zvládne vybudovat svůj majetek prodejem...

Kreditní riziko je jedno ze základních a důležitých rizik při investování do cenných papírů. Nejčastěji se skloňuje při investici do korporátních dluhopisů. Kreditním rizikem je myšleno riziko úpadku emitenta cenného papíru, kdy emitent nebude schopen dostát svým závazkům (splatit jistinu + úroky).

Likvidita říká, jak rychle jsme schopni investici přeměnit na vlastní kapitál - finance k další spotřebě. Jinak řečeno, jak rychle získáme finance z investice zpět.