Slovník: Nasdaq Composite Index

28.05.2022

Co ? 

Jedná se o akciový index společností kotovaných na burze NASDAQ (více než 3 000 společností). Burza NASDAQ sídlí v New Yorku. V indexu se nachází i společnosti, které jsou z VB, Irska či Kajmanských ostrovů.

Jak ?

Index Nasdaq composite můžete využít jako benchmark pro technologické akcie, jelikož většina akcií obsažených v tomto indexu je z technologického sektoru. Užším indexem je Nasdaq 100

TIP: 

Když investujete do aktivně řízených fondů, tak doporučuji každý fond porovnávat právě s nějakým kompetentním indexem (benchmark), abyste měli srovnání jak se daří danému portfolio manažerovi oproti trhu. Při aktivní správě bych chtěl, aby fond s aktivní správou překonával trh ve výkonnosti a nejlépe při nižší volatilitě, avšak tato kombinace není častokrát k vidění.


Další články z mé dílny

Likvidita říká, jak rychle jsme schopni investici přeměnit na vlastní kapitál - finance k další spotřebě. Jinak řečeno, jak rychle získáme finance z investice zpět.

Jednoduše řečeno se pojmem volatilita označuje kolísavost daného investičního nástroje. Obecně lze říci, že volatilita je u pravidelné investice přítelem investora.

Je to dluhový cenný papír, jehož emitent má vůči investorovi závazek vrátit vypůjčený kapitál.