Slovník: Nasdaq Composite Index

28.05.2022

Co ? 

Jedná se o akciový index společností kotovaných na burze NASDAQ (více než 3 000 společností). Burza NASDAQ sídlí v New Yorku. V indexu se nachází i společnosti, které jsou z VB, Irska či Kajmanských ostrovů.

Jak ?

Index Nasdaq composite můžete využít jako benchmark pro technologické akcie, jelikož většina akcií obsažených v tomto indexu je z technologického sektoru. Užším indexem je Nasdaq 100

TIP: 

Když investujete do aktivně řízených fondů, tak doporučuji každý fond porovnávat právě s nějakým kompetentním indexem (benchmark), abyste měli srovnání jak se daří danému portfolio manažerovi oproti trhu. Při aktivní správě bych chtěl, aby fond s aktivní správou překonával trh ve výkonnosti a nejlépe při nižší volatilitě, avšak tato kombinace není častokrát k vidění.


Další články z mé dílny

Jedná se o dluhopisy s vyšším výnosem, většinou se jedná hlavně o korporátní dluhopisy. Tato kombinace významně zvyšuje rizikovost těchto dluhopisů, proto se i tato skupina dluhopisů správně označuje jako dluhopisy spekulativního pásma, jelikož se opravdu jedná o rizikovou investici.

Pokud se považujete za konzervativního investora, který nechce nést vysoké riziko kolísání investice či ztráty významné výše kapitálu, tak se nyní na trzích začínají objevovat zajímavé investiční příležitosti v oblasti státních či korporátních dluhopisů. Ideálním nástrojem může být široce diverzifikovaný ETF/pasivně řízený fond či otevřený podílový...

Dnešní doba nahrává vkladům, které splňují kritéria jistoty a zajímavého výnosu. Často nás nyní oslovují členové výboru SVJ či přímo předsedové výboru SVJ s otázkou jak mají nakládat s volným kapitálem na účtech či kam je v dnešní době vhodné kapitál uložit. Pokusíme se na tyto otázky v jednoduchosti odpovědět.