Slovník: Nasdaq Composite Index

28.05.2022

Co ? 

Jedná se o akciový index společností kotovaných na burze NASDAQ (více než 3 000 společností). Burza NASDAQ sídlí v New Yorku. V indexu se nachází i společnosti, které jsou z VB, Irska či Kajmanských ostrovů.

Jak ?

Index Nasdaq composite můžete využít jako benchmark pro technologické akcie, jelikož většina akcií obsažených v tomto indexu je z technologického sektoru. Užším indexem je Nasdaq 100

TIP: 

Když investujete do aktivně řízených fondů, tak doporučuji každý fond porovnávat právě s nějakým kompetentním indexem (benchmark), abyste měli srovnání jak se daří danému portfolio manažerovi oproti trhu. Při aktivní správě bych chtěl, aby fond s aktivní správou překonával trh ve výkonnosti a nejlépe při nižší volatilitě, avšak tato kombinace není častokrát k vidění.


Další články z mé dílny

KIID je cizí zkratka pro "Sdělení klíčových informací investorům". KIID má standardizovanou podobu a musí ho vydávat každý fond. KIID je často neměnný delší dobu, jelikož v něm nenajdete konkrétní specifika fondu, která se v čase mění.

Factsheet je dokument, který by měl prostudovat každý investor při investici do podílového fondu či ETF. Každý fond vydává svůj factsheet (infolist/měsíční zpráva portfolio manažera). Dokument je každý měsíc aktualizován a výnosy na dokumentu jsou vždy už zastaralé, proto výnosy uvedené v tomto dokumentu berte jen orientačně.

TER je jedním z významných ukazatelů při investování do otevřených podílových fondů. Ukazuje nám celkovou roční nákladovost fondu v procentech.