Slovník: TER

23.10.2022

Co ? 

TER je jedním z významných ukazatelů při investování do otevřených podílových fondů. Ukazuje nám celkovou roční nákladovost fondu v procentech.

Čím nižší TER, tím lépe pro nás.

Jak ?

Ukazatel TER ovlivňuje i měnové zajištění, proto se nebojte na delší investiční horizonty využívat fondy v jiné měně (USD, EUR) než v CZK. Zajištění do CZK totiž stojí fond náklady a zvyšuje ukazatel nákladovosti TER.

Nelze globálně říct, co je "levné" a co je už "drahé". Obecně lze ale říct, že u akciových fondů by mělo být TER v rozmezí 1,5-2 % p. a., pokud se nebavíme o specifických fondech do určitých oblastí či sektorů.

Nejnižšího TER dosáhnete při investici do ETF či pasivně řízených fondů. Zde se TER pohybuje na úrovních 0,05-0,5 % p. a.

TIP: 

Nezapomeňte se vždy v KIIDu (sdělení klíčových informací investorům) podívat na tabulku poplatků. V ukazateli TER totiž není zahrnut vstupní poplatek, případně výstupní nebo výkonnostní poplatek fondu.Další články z mé dílny

KIID je cizí zkratka pro "Sdělení klíčových informací investorům". KIID má standardizovanou podobu a musí ho vydávat každý fond. KIID je často neměnný delší dobu, jelikož v něm nenajdete konkrétní specifika fondu, která se v čase mění.

Factsheet je dokument, který by měl prostudovat každý investor při investici do podílového fondu či ETF. Každý fond vydává svůj factsheet (infolist/měsíční zpráva portfolio manažera). Dokument je každý měsíc aktualizován a výnosy na dokumentu jsou vždy už zastaralé, proto výnosy uvedené v tomto dokumentu berte jen orientačně.

TER je jedním z významných ukazatelů při investování do otevřených podílových fondů. Ukazuje nám celkovou roční nákladovost fondu v procentech.