SVJ - jak efektivně nakládat s fondem oprav?

17.01.2023

Dnešní doba nahrává vkladům, které splňují kritéria jistoty a zajímavého výnosu. Často nás nyní oslovují členové výboru SVJ či přímo předsedové výboru SVJ s otázkou jak mají nakládat s volným kapitálem na účtech či kam je v dnešní době vhodné kapitál uložit. Pokusíme se na tyto otázky v jednoduchosti odpovědět.

Jako první musíme uvést, že běžné účty pro SVJ nemají žádné zhodnocení, kapitál který je na těchto účtech uložen, není nijak úročen a inflace ho požírá v plné síle.

Aktuálně vysoké úrokové sazby nahrávají bezpečným vkladům a instrumentům, které dokáží přinést zajímavé zhodnocení, a to i s fixací výnosu na delší období, a bez ohledu na budoucí vývoj úrokových sazeb (je očekáván pokles úrokových sazeb).

Do "fondu oprav SVJ" musí přispívat každý vlastník bytové jednotky a často to nejsou malé částky, proto je vhodné, aby o těchto možnostech věděl každý vlastník bytové jednotky.

Jaké máme aktuální možnosti na trhu?

1/ pojištěný termínovaný vklad do 100 000 eur (2,5 mil. Kč)

 • Roční úroková sazba v rozmezí 6,5 - 5 % p.a.
 • Výnos připisován ročně
 • Možnost termínovaný vklad ukončit dříve se sankcí
 • Doba uložení 1 rok - 10 let
 • Bez jakéhokoliv poplatku za správu či za uzavření
 • min. investice 1 mil. Kč (resp. 10 000 - 100 000 Kč)

Př. 1 mil. Kč na 5 let = výnos v hrubém 306 960 Kč

2/ otevřený podílový fond - uložení kapitálu přes REPO operace u ČNB

 • Roční výnos v závislosti na úrokové sazbě ČNB (základní úroková sazba - 0,5 %)
 • Aktuální výnos 6,5 % p.a.
 • Výnos připisován denně/týdně
 • Možnost kdykoliv produkt ukončit a vybrat kapitál (do 14 dnů peníze na zpět), bez poplatku
 • Doba uložení bez omezení
 • Vstupní poplatek 0,25 % - 0,5 %
 • investice od 10 000 Kč

Tento článek nepovažujte jako investiční doporučení, ale spíše jako inspiraci k možným krokům v rámci vašeho SVJ. Nastavení portfolia a výběr produktu vždy záleží na požadavcích SVJ, časovém horizontu, nutnosti dostupnosti kapitálu, atd...)

Co říká zákon?

autor odstavce: Mgr. Bc. Radek Svatoň https://www.aksvaton.cz

Občanský zákoník limituje v § 1195 nakládání s majetkem SVJ pouze na případy týkající se správy domu a pozemku, nikoliv například k podnikání. Současně ve svém § 159 zavazuje osoby stojící ve funkci jeho statutárního orgánu, tedy předsedu nebo členy výboru, tzv. povinností péče řádného hospodáře. Tu lze stručně vyjádřit jako povinnost nakládat s majetkem SVJ informovaně, s potřebnými znalostmi (zejména se znalostí případných rizik), pečlivě a loajálně.

S uvedenými pravidly budou konformní především různé konzervativní formy investic. Ty by měly primárně chránit zůstatky na účtu SVJ před inflací a měly by přicházet v době, která je k tomu z hlediska potřeb SVJ nakloněna. Je-li tedy dům po technické stránce v pořádku, SVJ deponuje na svém účtu dostatečnou likviditu a nehrozí potřeba vysokých investic do oprav či údržby, může to být ten správný okamžik pro rozumné využití volného kapitálu. Případná omezení pak mohou vyplývat také ze stanov SVJ, které je v tomto ohledu nutné předem zkontrolovat.

Jako více než vhodné lze předsedům SVJ doporučit, aby rozhodnutí k případné investici bylo vždy předem projednáno na úrovni shromáždění SVJ, kterému je statutární orgán z výkonu své funkce odpovědný.

Obraťte se na odborníka

Naše služba spočívá v prezentaci jednotlivých možností pro vaše SVJ a následnou komunikaci s vedením SVJ či kontrolní komisí SVJ a dalších orgánů SVJ. Budeme se pravidelně účastnit schůzí SVJ, abychom vždy prezentovali jednotlivé kroky a výsledky spolupráce. V případě spolupráce řešíme veškeré kroky k provedení transakcí dle vašich požadavků i následných výběrů či ukončování produktů.

Pokud jste členem SVJ, tak nás neváhejte kontaktovat, rádi vám jednotlivé možnosti představíme a pokud jste vlastníkem bytové jednotky v rámci SVJ, tak nás můžete propojit s členem výboru SVJ, kterému už jednotlivé možnosti představíme.

Nebo nám zde zanechte kontakt a ozveme se vám ...Další články z mé dílny

Investiční poradenství je služba poskytovaná finančními poradci nebo investičními manažery, kteří pomáhají klientům spravovat a investovat své peníze tak, aby dosáhli svých finančních cílů. Tito poradci mohou pracovat pro finanční instituce, nebo mohou být nezávislí poradci. Investiční poradenství je specifická činnost, která podpisem teprve začíná...

Fondy kvalifikovaných investorů (FKI) jsou investiční nástroje, které jsou určeny pro zkušené investory s větším kapitálem. Tyto fondy nabízejí přístup k investicím, které nejsou dostupné běžným investorům. FKI mohou investovat do širší škály investičních instrumentů oproti běžným fondům, které mají svázané ruky. Fondy FKI jsou dostupné od 1 mil....

Blue chips akcie jsou akcie společností s dlouhodobou a zavedenou historií na finančním trhu. Tyto společnosti mají obvykle vysokou tržní hodnotu, jsou stabilní a mají silné zázemí a konkurenční výhody ve svém odvětví. Blue chips akcie jsou často považovány za lídry na trhu a mají významný vliv na ekonomiku a indexy.