SVJ - jak efektivně nakládat s fondem oprav?

17.01.2023

Dnešní doba nahrává vkladům, které splňují kritéria jistoty a zajímavého výnosu. Často nás nyní oslovují členové výboru SVJ či přímo předsedové výboru SVJ s otázkou jak mají nakládat s volným kapitálem na účtech či kam je v dnešní době vhodné kapitál uložit. Pokusíme se na tyto otázky v jednoduchosti odpovědět.

Jako první musíme uvést, že běžné účty pro SVJ nemají žádné zhodnocení, kapitál který je na těchto účtech uložen, není nijak úročen a inflace ho požírá v plné síle.

Aktuálně vysoké úrokové sazby nahrávají bezpečným vkladům a instrumentům, které dokáží přinést zajímavé zhodnocení, a to i s fixací výnosu na delší období, a bez ohledu na budoucí vývoj úrokových sazeb (je očekáván pokles úrokových sazeb).

Do "fondu oprav SVJ" musí přispívat každý vlastník bytové jednotky a často to nejsou malé částky, proto je vhodné, aby o těchto možnostech věděl každý vlastník bytové jednotky.

Jaké máme aktuální možnosti na trhu?

1/ pojištěný termínovaný vklad do 100 000 eur (2,5 mil. Kč)

 • Roční úroková sazba v rozmezí 6,5 - 5 % p.a.
 • Výnos připisován ročně
 • Možnost termínovaný vklad ukončit dříve se sankcí
 • Doba uložení 1 rok - 10 let
 • Bez jakéhokoliv poplatku za správu či za uzavření
 • min. investice 1 mil. Kč (resp. 10 000 - 100 000 Kč)

Př. 1 mil. Kč na 5 let = výnos v hrubém 306 960 Kč

2/ otevřený podílový fond - uložení kapitálu přes REPO operace u ČNB

 • Roční výnos v závislosti na úrokové sazbě ČNB (základní úroková sazba - 0,5 %)
 • Aktuální výnos 6,5 % p.a.
 • Výnos připisován denně/týdně
 • Možnost kdykoliv produkt ukončit a vybrat kapitál (do 14 dnů peníze na zpět), bez poplatku
 • Doba uložení bez omezení
 • Vstupní poplatek 0,25 % - 0,5 %
 • investice od 10 000 Kč

Tento článek nepovažujte jako investiční doporučení, ale spíše jako inspiraci k možným krokům v rámci vašeho SVJ. Nastavení portfolia a výběr produktu vždy záleží na požadavcích SVJ, časovém horizontu, nutnosti dostupnosti kapitálu, atd...)

Co říká zákon?

autor odstavce: Mgr. Bc. Radek Svatoň https://www.aksvaton.cz

Občanský zákoník limituje v § 1195 nakládání s majetkem SVJ pouze na případy týkající se správy domu a pozemku, nikoliv například k podnikání. Současně ve svém § 159 zavazuje osoby stojící ve funkci jeho statutárního orgánu, tedy předsedu nebo členy výboru, tzv. povinností péče řádného hospodáře. Tu lze stručně vyjádřit jako povinnost nakládat s majetkem SVJ informovaně, s potřebnými znalostmi (zejména se znalostí případných rizik), pečlivě a loajálně.

S uvedenými pravidly budou konformní především různé konzervativní formy investic. Ty by měly primárně chránit zůstatky na účtu SVJ před inflací a měly by přicházet v době, která je k tomu z hlediska potřeb SVJ nakloněna. Je-li tedy dům po technické stránce v pořádku, SVJ deponuje na svém účtu dostatečnou likviditu a nehrozí potřeba vysokých investic do oprav či údržby, může to být ten správný okamžik pro rozumné využití volného kapitálu. Případná omezení pak mohou vyplývat také ze stanov SVJ, které je v tomto ohledu nutné předem zkontrolovat.

Jako více než vhodné lze předsedům SVJ doporučit, aby rozhodnutí k případné investici bylo vždy předem projednáno na úrovni shromáždění SVJ, kterému je statutární orgán z výkonu své funkce odpovědný.

Obraťte se na odborníka

Naše služba spočívá v prezentaci jednotlivých možností pro vaše SVJ a následnou komunikaci s vedením SVJ či kontrolní komisí SVJ a dalších orgánů SVJ. Budeme se pravidelně účastnit schůzí SVJ, abychom vždy prezentovali jednotlivé kroky a výsledky spolupráce. V případě spolupráce řešíme veškeré kroky k provedení transakcí dle vašich požadavků i následných výběrů či ukončování produktů.

Pokud jste členem SVJ, tak nás neváhejte kontaktovat, rádi vám jednotlivé možnosti představíme a pokud jste vlastníkem bytové jednotky v rámci SVJ, tak nás můžete propojit s členem výboru SVJ, kterému už jednotlivé možnosti představíme.

Nebo nám zde zanechte kontakt a ozveme se vám ...Další články z mé dílny

Blue chips akcie jsou akcie společností s dlouhodobou a zavedenou historií na finančním trhu. Tyto společnosti mají obvykle vysokou tržní hodnotu, jsou stabilní a mají silné zázemí a konkurenční výhody ve svém odvětví. Blue chips akcie jsou často považovány za lídry na trhu a mají významný vliv na ekonomiku a indexy.

Distribuční ETF je investiční fond, který kombinuje výhody ETF s možností pravidelného příjmu. Jeho hlavním cílem je poskytovat investorům stabilní a pravidelné dividendy nebo rozložené výnosy z výnosů generovaných jeho portfoliem. Fond obchoduje naburze a sleduje konkrétní index nebo sektor, který určuje složení jeho portfolia.

Index MSCI ACWI (All Country World Index) je jeden z nejuznávanějších a nejrozšířenějších globálních akciových indexů, který poskytuje investorům komplexní přehled o výkonnosti akciových trhů po celém světě. Index MSCI ACWI je sestaven společností MSCI Inc. (Morgan Stanley Capital International) a zahrnuje tisíce akcií z různých zemí a odvětví...