ZMĚNY od 1.1.2024

17.11.2023

Dne 15. listopadu 2023 vláda České republiky schválila řadu klíčových změn v oblasti finančních trhů, které ovlivní penzijní produkty, daňová zvýhodnění a regulace. Balíček zákonů pro rozvoj finančního trhu prošel třetím čtením v Poslanecké sněmovně, avšak stále musí projít schválením v Senátu a následně obdržet podpis prezidenta.Penzijní produkty

  • Státní příspěvek (v intervalu 500–1700 Kč/měs. – 20 % z částky)
  • Prodloužení minimální spořící doby pro nárok na starobní penzi (120 měsíců)
  • Možnost využívat alternativní účastnické fondy v DPS

Dlouhodobý investiční produkt

Daňové zvýhodnění pro akumulování kapitálu na stáří u více produktů. Z hlediska produktové skladby se bude jednat o stávající produkty jednotlivých institucí, ke kterým (při splnění podmínek, jako je trvání alespoň 10 let a při výběru nejdříve v 60 letech věku) bude možné čerpat daňové výhody v podobě odpočtu vlastních příspěvků od základu daně a osvobození od daně u příspěvku zaměstnavatele. Daňové výhody tak půjde čerpat při investicích do fondů i při spoření na účtech. Pokud budou podmínky pro uplatnění daňových výhod porušeny, je třeba je vypořádat v daňovém přiznání. Princip je podobný, jako u dosavadních daňově zvýhodněných produktů.

Daňové zvýhodnění

Sloučení limitů pro odpočty z vlastních příspěvků na daňově uznatelné produkty, což zvyšuje roční limit na 48 000 Kč. Rozšíření daňově podporovaných pojistných produktů, včetně pojištění dlouhodobé péče.

Sankce za refinancování úvěrů na bydlení

Úprava nákladů za předčasné splacení úvěru na bydlení umožňuje poskytovateli úvěru uplatnit administrativní náklady a rozdíl mezi smluvním a referenčním úrokem, s celkovou náhradou omezenou na 0,25 % zůstatku úvěru za každý rok do konce fixace a maximálně 1 % celkem. Zároveň byly přidány případy, kdy poskytovatel nemůže náhradu účelně vynaložených výdajů vůbec požadovat. Jde o případy prodeje nemovitosti po 2 letech od uzavření úvěrové smlouvy či ve stejné lhůtě o vypořádání společného jmění manželů. V celku jsou tak úpravy u hypotečních úvěrů pro spotřebitele příznivější, než se doposud čekalo. Prakticky u celé této novely je posunuta účinnost na 9. měsíc po vyhlášení, aby ČNB stihla připravit databázi referenčních sazeb. Navíc zde bude platit pravidlo, že se změny týkají až nových úvěrů, resp. stávajících úvěrů po uplynutí současného období fixace sazby.

Další změny:

Zlepšení možnosti poskytování zaměstnaneckých akcií. Emitenti dluhopisů budou mít vyšší požadavky na informační povinnost, což umožní snazší vyčítání informací z emisních podmínek i v případě, že není sestaven prospekt.Další články z mé dílny

Investiční poradenství je služba poskytovaná finančními poradci nebo investičními manažery, kteří pomáhají klientům spravovat a investovat své peníze tak, aby dosáhli svých finančních cílů. Tito poradci mohou pracovat pro finanční instituce, nebo mohou být nezávislí poradci. Investiční poradenství je specifická činnost, která podpisem teprve začíná...

Fondy kvalifikovaných investorů (FKI) jsou investiční nástroje, které jsou určeny pro zkušené investory s větším kapitálem. Tyto fondy nabízejí přístup k investicím, které nejsou dostupné běžným investorům. FKI mohou investovat do širší škály investičních instrumentů oproti běžným fondům, které mají svázané ruky. Fondy FKI jsou dostupné od 1 mil....

Blue chips akcie jsou akcie společností s dlouhodobou a zavedenou historií na finančním trhu. Tyto společnosti mají obvykle vysokou tržní hodnotu, jsou stabilní a mají silné zázemí a konkurenční výhody ve svém odvětví. Blue chips akcie jsou často považovány za lídry na trhu a mají významný vliv na ekonomiku a indexy.